سجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو

یاد نکن

عکس برگرفته از:          http://www.panoramio.com/photo/52522477

***********************************************************

« هر 1تا گب نصیحته بخشنیا جسارته »
« امسال اگر سیرنی پار وشنا ره یاد نکن  »
« وقتی ته لینگ چکمه دره پای تلی ره یاد نکن »
« اگر راحت تر مجنی پار سختی ره یاد نکن »
« وقتی ماشین ره گاز دنی پیاده روی ره یاد نکن »
« آسفالت ره دنده 4 شونی جاده خاکی ره یاد نکن »
« ده هکتاری سند زندی کچیکه زمین ره یاد نکن »
« وقتی شونی ویلای دله باغبونی ره یاد نکن »
« ماشین سر بار بند زندی مال کشی ره یاد نکن »
« چراغ فندک ته دست دره چراغ موشی ره یاد نکن »
« پیمان کار شهری بیی تندیر دی ره یاد نکن »
« اگر پست و مقام دارنی گت کچیکی ره یاد نکن »
« باد که به قب قب دم دنی شه پنچری ره یاد نکن »
« ته دست اگر کار بر انه شه کار سازی ره یاد نکن »
« 2نفر ره جمعه شو نون دنی یواشکی ره یاد نکن »
« 4نفره رییس بیی مهربونی ره یاد نکن »


« اگر 2 نفره ره مزد دنی شه مزد گیری ره یاد نکن »
« 4تا کلاس سواد دارنی شه انده چی ره یاد نکن »
« 4 تا غریب ره که بدی شه محلی ره یاد نکن »
« خویش و قوم ره غربت بدی احوالپرسی ره یاد نکن »
« زبون خارجه یاد بی مازرونی ره یاد نکن »
« مارک و دلار ته جیف دره یک قرونی ره یاد نکن »
« مهندس زرعت بواش زارع گری ره یاد نکن »
« جبر و مثلثات بخون قرآن خونی ره یاد نکن »
« اسا اگر عاقل بیی شه خل خلی ره یاد نکن »
« 4تا عاقل ته دور دره خداوری ره یا نکن »
« شومینه گازی بخرین کله دی ره یاد نکن »
« اگر ته اشکم پی بزو شه لاغری ره یاد نکن »
« وقتی که جاز گوش دنی شه امیری خونی ره یاد نکن »
« با کامپیوتر کار کندی فارسی چلی ره یاد نکن »
« خلاصه همه کار و بار سر خداوری ره یاد نکن »
« هر چی بارم توم نوونه حرف حساب کم نوونه »
« خیلی هسته که ناتمه گاه با اشاره باتمه »
« ترک هاکنیم شه عادت ره بدخواهی و حسادت ره »
« همه ره شه برار دونیم پیر ره شه افتخار دونیم »
« محله ره آباد هاکنیم محلی ره شاد هاکنیم ! »
برگرفته از وبلاگ :
cheplik.blogfa.com

[ ۱۳٩٠/٦/٢۳ ] [ ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ ] [ سجرو ] [ نظرات () ]