/ 3 نظر / 31 بازدید
ستاره

سلام [گل][گل] مطلب زیبایی بود

کامران

2 مرداد 1392 برابر با 1 فردین ماه 1525 تپوری (تبری یا مازندرانی) آغاز سال جدید 1525 تبری را به تمام مازندرانی ها و مازندرانی زبانان جهان تبریک و شادباش می گوییم با پست جدید بروزم و منتظر حضورت [گل]

حمید عمونیا سماکوش

سلام آقا کامران تقویم تپوری را از کجا میشه پیدا کرد؟