/ 2 نظر / 22 بازدید
**علي عرب فیروزجایی**

سلام ضمانت دل ما را کسي نمي خواهد عيان زچهره ي ما دردهاي ناپيداست .. .. .. جالب بود[گل]

**علي عرب فیروزجایی**

سلام .خودت گفتي وعده در بهار است بهار آمد دلم در انتظار است بهار هر کسي عيد است و نوروز بهار عاشقان ديدار يار است .. .. .. .. ..[گل]